ΜΕΑ Αμαρίου
ΜΕΒΑ Ιεράπετρας (υπό κατασκευή)
ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνοι
Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ
Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ συγκροτήθηκε εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων με κοινωνική αποδοχή και στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης.
Ανέλαβε να υλοποιήσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α) σε συνεργασία με τους Δήμους Μέλη του αλλά και με τη σημαντική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης  επιτυγχάνοντας την μετάβαση  του τόπου μας  από την εποχή των ΧΑΔΑ στην εποχή των σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.
Τα Νέα μας
Τα Projects
Οργανόγραμμα
helmet
Τεχνική Υπηρεσία
Έμπειροι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων μελετούν, σχεδιάζουν και επιβλέπουν όλα τα έργα του ΕΣΔΑΚ
hands
Οικονομική Υπηρεσία
Τα αξιόπιστα στελέχη της Υπηρεσίας φροντίζουν με ακρίβεια και συνέπεια κάθε οικονομική εκκρεμότητα
organization
Οργάνωση – Διοίκηση
Μια ομάδα ικανών στελεχών οργανώνει άριστα τις δραστηριότητες του ΕΣΔΑΚ με συνέπεια και ακρίβεια
Προκηρύξεις
Πληροφορίες