Πως μπορείς να βοηθήσεις

Πως μπορείς να βοηθήσεις

Ανακυκλώσω τα οικοδομικά υλικά – υλικά κατεδαφίσεων (AEKK)

Στη Κρήτη δραστηριοποιούνται τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (α)  ΑΝΑΚΕΜ, (β) ΑΝΑΒΕ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος και (γ) ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το  Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ.

Περιφερειακή ενότητα Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 72100 2841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 72100 2841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ– Δ. ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΣΗ «ΓΚΕΛΑ», ΣΗΤΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ.72300 2891031008
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΜΑΝΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. Κονδυλάκη 52, Ρέθυμνο Κρήτης 2831050743
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ.:70006 2891031008
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΣ Γ ΚΑΙ Ι Ο.Ε. Επιμενίδου 30, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100 6932824281
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αλμυρός, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 72100 2841082935
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ ΚΑΣΤΕΛΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 72100 2841022096
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΜΑΛΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Τ.Κ. 72056 2842091085

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Ηρακλείου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το  ΑΝΑΒΕ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος

Περιφερειακή ενότητα Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Creta Eco Phoenix ΑΕ ΒΙ ΠΕ ΟΔΟΣ Ε, Ηράκλειο 716 01 2810380644
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ Παρθένι Δήμου Αχαρνών- Αστερουσίων 6977259821
Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και είναι συμβεβλημένες με το ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ.

Περιφερειακή ενότητα Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Περιοχή Καστέλι (Κόμβος Λακωνίων) 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης 2841022096
2841022151

Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση των ΑΕΚΚ μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Μεταφέρω απορρίμματα στην ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αμαρίου

Στις 1/11/2023 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, η οποία πλέον είναι σε θέση να υποδεχτεί τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου. Ο τύπος αποβλήτου που μεταφέρεται προς τελική επεξεργασία στην Εγκατάσταση, θα πρέπει να ανήκει στους κωδικούς αποβλήτων (ΕΚΑ) για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η Μονάδα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Πρωτ. 362691/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΓΡ7ΛΚ-0ΦΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Λειτουργίας του Έργου.

Το κάθε απορριμματικό φορτίο που εισέρχεται στην εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ-, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ (https://esdak.gr/).
Το Τμήμα Υποδοχής της Μονάδας μπορεί να δέχεται κοινά απορριμματοφόρα και όποια άλλα οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν και να εκφορτώσουν χωρίς καμία διασπορά απορριμμάτων στη πλατεία υποδοχής.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί απόβλητο του οποίου η είσοδος δεν επιτρέπεται στη μονάδα, τότε το μη αποδεκτό φορτίο καταλογίζεται στον παραγωγό του αποβλήτου ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και νόμιμη διάθεσή του. Εφιστούμε την προσοχή όλων, σε απόβλητα όπως νηματώδη πλαστικά (πχ δίκτυα), στιβαρά μεταλλικά αντικείμενα (πχ μεταλλικά εξαρτήματα) και άλλα, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές φθορές στο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της.
Το ωράριο λειτουργίας της ΜΕΑ Αμαρίου για την παραλαβή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, διαμορφώνεται σε έξι (6) ημέρες/εβδομάδα, Δευτέρα – Σάββατο και ώρες 07:00 – 15:00.

01.-ΕΝΤΥΠΟ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΑ-ΑΜΑΡΙ2.pdf