ΜΕΑ Σητείας

ΜΕΑ Σητείας

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κυττάρου χωρητικότητας 77.000 m3 πλήρες στεγανοποιημένο, δικτύου συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων , αντιπλημμυρικών έργων,

- Προϋπολογισμός:  1,86 εκ €

- Φάση:  Υπό κατασκευή

- Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κυττάρου χωρητικότητας 77.000 m3 πλήρες στεγανοποιημένο, δικτύου συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων , αντιπλημμυρικών έργων, οδού πρόσβασης στο νέο κύτταρο σε συνέχεια της υφιστάμενης, κατασκευή περίφραξης, την επέκταση του υφιστάμενου τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή ανακύκλωσης και τη συντήρηση της μεταλλικής χοάνης του ΣΜΑ και την προσθήκη προπετασμάτων. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια, τοποθέτηση και διασύνδεση της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. Το έργο περιλαμβάνει και τη λειτουργία και συντήρηση του νέου κυττάρου και του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στο σύνολό του.