Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ

Ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ σας καλεί στις 16 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024
  • τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων
  • τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023
  • τις διατάξεις της αριθμ. 303/30971/02-04-2024 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής»

 

σας καλεί στις 16 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ: ΕΕΑΑ - Δήμου Αγ. Νικολάου -ΕΣΔΑΚ για την ανακύκλωση συσκευασιών

2.    Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ - Δήμου Οροπεδίου - ΕΣΔΑΚ για την ανακύκλωση συσκευασιών 1ου εξαμήνου 2024

3.    Παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρέθυμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης»

4.    Παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τον Εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ»

5.    Παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας»

6.    Παράταση της Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη για την Ωρίμανση του έργου Κατασκευής του ΣΜΑ Αγίου Νικολάου»

7.    Παράταση της σύμβασης υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την Ένταξη για χρηματοδότηση των έργων της μετατροπής των ΜΕΑ Αμαρίου και Σητείας σε ΜΑΑ»

8.    Παράταση της μελέτης: Οριστικές Μελέτες των έργων κατασκευής των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών – Αστερουσίων»

9.    Έγκριση σύμβασης χρησιδάνειού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Πολυκέντρου Ανακύκλωσης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

10.  Νέα Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας: «Λειτουργία ΧΤΑ Πέρα Γαλήνων & Προμήθεια Compost Μονάδας Φυσικοχημικής Επεξεργασίας και Υλικών επέκτασης – Συμπλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων»

11.  Επικύρωση 3ου Πρακτικού του Διαγωνισμού: «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού ΣΜΑ ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου»

12.  Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ»

13.  Παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης, Παροχής Συμβουλών για την Ωρίμανση Πράσινων Σημείων Δήμων Μελών του ΕΣΔΑΚ»

14.  Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπό συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων στις 21/3/2024 ή όποτε ήθελε μετ’ αναβολής συζητηθεί, της με αριθμό καταχώρησης ΕΦ 73/2022 έφεσης του Δήμου Ρεθύμνου, που στρέφεται κατά της υπ. αριθμ. 865/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του ΕΔΣΑΚ

15.  Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπό συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων στις 18/04/2024 ή όποτε ήθελε μετ’ αναβολής συζητηθεί, της με αριθμό καταχώρησης ΕΦ 65/2022 έφεσης του Δήμου Σητείας, που στρέφεται κατά της υπ. αριθμ. 923/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του ΕΣΔΑΚ

16.  Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για την  υποβολή γνωμοδότησης, την άσκηση της εφέσεως και του αιτήματος αναστολής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.  Εκπροσώπηση ΕΣΔΑΚ στα Τραπεζικά Ιδρύματα

18.  Αντικατάσταση  εκπροσώπων του ΕΣΔΑΚ στο Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Πρόσκληση_ΕΕ_σε_τακτική_δια_ζώσης_συνεδρίαση_Απρίλιος_2024.pdf